SHL

Historia om hockey i Sverige

Hockey, eller ishockey som det också kallas, är en välkänd lagsport som spelas på is och där syftet är att få in en så kallad puck i motståndarlagets mål. Sporten är, föga förvånande, särskilt populär i de nordiska länderna. Den här artikeln handlar om hur ishockey uppnådde sin populära status i Sverige. Ishockeyn hade möjlighet att bli en så populär sport i Sverige till stor del tack vare att vattendragen fryser på vintrarna. Det kom då att bli naturligt att använda sig av isen för olika aktiviteter, då isytan speciellt lämpar sig väl för olika typer av bollsporter. Dessutom är det ju superkul!

Ishockeyns första tid i Sverige

Ishockeyn fick genomslag i Sverige redan under 1920-talet. Då spelades de olympiska spelen för ishockey i Antwerpen, men eftersom bandy var mer populärt i Sverige på den tiden kom Sverige inte att delta i tävlingarna förrän den amerikanske ishockeyspelaren Raoul Le Mat uppmanade svenskarna att anmäla ett lag. Tur var det! Efter Antwerpen kom ishockeyn att få alltmer fäste i det svenska samhället. Bidragande faktorer till den ökande populariteten för sporten var att man i ishockey använde små spelplaner, vilka var betydligt lättare att bygga. Industrialiseringen möjliggjorde också att ishockeyn fick större fotfäste i samhället, då nöjeslivet till stor del inspirerades av exempelvis USA.

Ishockeyn når framgång

Den första turneringen i Sverige hölls 1921 på Stockholms Stadion. Detta var strax efter turneringen i Antwerpen, och startpunkten för en stark ställning för sporten i Sverige. IFK Uppsala vann då mot det tyska laget Berliner SC med 4–1. Samma år anordnades Europamästerskapet i Sverige, där svenskarna vann mot Tjeckoslovakien med 7–4. De utmaningar den svenska ishockeyutvecklingen ställts inför inkluderar exempelvis töväder som gjort isarna dåliga, dyra kostnader för spelplanerna samt för små ishallar för att möjliggöra internationella turneringar i Sverige. Dessutom fanns inledningsvis ganska liten entusiasm hos det svenska folket. Trots detta har ishockeyn fortsatt att spelas och idag lyckats vinna status som en svensk nationalsport.